Taxatie Begrippen

Een uitleg van de begrippen die over het algemeen het meest voorkomen vind u hieronder. Op het moment dat u een betere kennis hebt van de begrippen die in een taxatierapport worden genoemd kunt u het rapport waarschijnlijk beter begrijpen. Gesorteerd op doel waarvoor u een taxatierapport zou kunnen laten schrijven kunt u hieronder de begrippen vinden. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op.

Taxatie begrippen vrije markt

Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik.

Dit is de vrije verkoopwaarde van de woning. Deze waarde is van toepassing wanneer u uw woning onder normale omstandigheden verkoopt. Wanneer de woning niet door een ander gehuurd en bewoond wordt noemt men het ook wel vrij van huur.

Onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat

Wanneer de woning door iemand anders gehuurd en bewoond wordt noemt men het ook wel in verhuurde staat.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik

Het gaat hier om de verkoopwaarde van de woning wanneer u deze gedwongen moet verkopen.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat

Het gaat hier om de verkoopwaarde van de woning op het moment dat u deze gedwongen moet verkopen terwijl de woning door iemand anders wordt gehuurd en bewoond.

Executiewaarde vrij van huur en gebruik

De waarde van de woning wanneer u deze gedwongen in het openbaar moet verkopen wordt ook wel de executiewaarde genoemd. De waarde van een woning in gedwongen verkoop ligt meestal rond de 90 procent van de vrije verkoopwaarde. Het is meestal afhankelijk van de executiewaarde hoeveel u kunt lenen.

Executiewaarde bij eigen gebruik

Bij de executiewaarde bij eigen gebruik is het voor de koper mogelijk met het process-verbaal van de veiling het pand te ontruimen.

Executiewaarde in verhuurde staat

In verhuurde staat betekent eigenlijk dat de woning door een ander wordt gehuurd en bewoond.

Economische huurwaarde

De economische huurwaarde is de waarde van een pand of woning wanneer dat deze op de vrije mark te huur wordt aangeboden.

Waarde in verpachte staat

Dit is de waarde van het pand op het moment dat het pand voor langere tijd wordt verpacht. Dat de verpachting overeenkomt met de beschrijving die in de Pachtwet staat is echter een vereiste.

Taxatie begrippen wettelijke huurwaarde

Wettelijke huurwaarde woonruimte

De maximale huurprijs die voor het huren van een woonruimte redelijk is. Op grond van de Huurprijzenwet Woonruimte wordt deze bepaald.

Wettelijke huurwaarde bedrijfsruimte

Dit is de huurprijs die gevraagd kan worden voor het huren van een bedrijfsruimte. Deze huurprijs is conform art. 1624 Burgerlijk Wetboek 7A. Bij het berekenen van de huurwaarde bedrijfsruimte let men op het gemiddelde van huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse in de afgelopen vijf jaar.

Pachtwaarde

Dit is de maximale prijs die redelijk is voor het verpachten van een agrarische onroerende zaak. Op grond van het pachtnormenbesluit wordt deze waarde bepaald.

Taxatie begrippen jaarrekening ondernemingen

Opbrengstwaarde

Tegen dit bedrag kan een pand verkocht worden. Door de nog te maken kosten af te trekken van de verkoopprijs wordt de opbrengstwaarde berekend.

Bedrijfswaarde

Dit is de waarde van de netto omzet die toe te rekenen is aan het pand of het samenstellen van panden.

Vervangingswaarde

Dit is het bedrag dat nodig is om in plaats van het huidige bedrijfspand een ander pand te kopen of laten bouwen. Voor de bedrijfsuitoefening moet dit nieuwe pand in economisch opzicht een gelijke betekenis hebben.

Taxatie begrippen verzekering

Herbouwwaarde

Het bedrag dat nodig is om een woning weer helemaal opnieuw op te bouwen. Deze waar geldt voor het herbouwen op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Ook een toevoeging zoals een nieuwe badkamer of keuken wordt meegerekend in de herbouwwaarde.

Taxatie begrippen Wet WOZ

De afkorting WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De belastingdienst gebruikt de WOZ waarde om het huurwaardeforfait en de vermogensbelasting te bepalen.

Waarde in het economisch verkeer

Dit is de waarde van uw woning wanneer de koper de woning meteen in gebruik zou kunnen nemen.

Gecorrigeerde vervangingswaarde

De prijs wanneer uw woning opnieuw gekocht of gebouwd wordt.

Vragen? Neem contact op!

    Naam:*
    Email:*
    Telefoonnummer:*
    Toevoegingen of opmerkingen:*