Taxatierapport Utrecht

Een aantal belangrijke gegevens over de taxatie van uw woning kunt u vinden in Taxatierapport Utrecht. In het taxatierapport staat bijvoorbeeld wat de waarde van uw woning is. Dit kan heel belangrijk zijn wanneer je een financiële instelling om een dienst vraagt. Dit zou bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag kunnen zijn. Het taxatierapport Utrecht kan ook handig zijn wanneer u bijvoorbeeld een huis wilt kopen of verkopen. Onderhandeldelen over de prijs wordt hierdoor een stuk makkelijker.
In het taxatierapport wordt echter nooit iets gezegd over de bouwkundige staat van de woning. Het rapport zegt alleen iets over de onderhoudsstaat. U kunt een speciaal onderzoek laten uitvoeren op het moment dat u ook graag meer over de bouwkundige staat van de woning zou willen weten.

Redenen voor een taxatierapport te Utrecht

Voor het laten schrijven van taxatierapport Utrecht kunt u meerdere redenen hebben. De over het algemeen meest aangedragen redenen voor het laten schrijven van een taxatierapport zijn:

 • Wanneer u uw bezittingen opgeeft in uw belastingopgave
 • Wanneer u bezittingen verdeeld
 • Bij het verhogen of afsluiten van een hypotheek
 • Op het moment dat u een woning wilt kopen of verkopen
 • Wanneer u in beroep wil gaan tegen de nieuwe WOZ-waarde
 • Bij het vaststellen van de herbouwwaarde

Inhoud van Taxatierapport Utrecht

Wanneer de taxateur een schatting maakt van de waarde van de woning kijkt hij naar verschillende dingen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de ligging, de grootte en de staat van onderhoud van de woning. Er wordt door de taxateur ook naar een aantal externe factoren gekeken. Een voorbeeld hiervan zijn de ontwikkelingen in de toekomst en dan met name op de woningmarkt. Ook de gegevens uit het Kadaster zijn tot slot nog een aandachtspunt voor de taxateur. Over het algemeen beschrijft de taxateur de onderstaande punten in een taxatierapport:

 • Grootte
 • Omgeving
 • Ligging
 • Indeling
 • Aanwezige energiebesparende maatregelen
 • Eventuele aanwezigheid van een tuin, balkon, garage, parkeerplaats, kelder etc.
 • Wat de kwaliteit, constructie en onderhoudsstaat van de gebruikte materialen is.

Eisen t.a.v. het taxatierapport

U heeft bijna altijd een taxatierapport nodig op het moment dat u van plan bent om een hypotheek af te sluiten in de gemeente Utrecht. Het taxatierapport moet aan een aantal eisen voldoen die zijn opgesteld door banken en financiële instellingen. Bij banken en financiële instellingen onderling kunnen deze eisen wel sterk verschillen. De kwaliteitseisen ten opzichte van de taxatie zijn aan de andere kant weer wel gezamenlijk door hypotheekverstrekkers opgesteld. Deze door hypotheekverstrekkers gezamenlijk opgestelde eisen vind u hieronder:

 •         De taxateur moet ingeschreven staan bij een erkend register(VastgoedCert of SCVM)
 •         Het taxatierapport voldoet aan de eisen van het meest recente model taxatierapport financiering woonruimte

Registers en brancheverenigingen voor Taxateurs

SCVM en VastgoedCert zijn de twee meest bekende registers in de taxatiebranche waar taxateurs zich bij kunnen aansluiten. U kunt ervan uit gaan dat een taxateur aan de kwaliteitseisen voldoet wanneer een taxateur ingeschreven staat bij een van de twee registers. Wanneer een taxateur lid is van de branchevereniging VBO kunt u ervan uitgaan dat een hij ook bij het SCVM ingeschreven staat. Wanneer een taxateur lid is van de RVT kunt u erop vertrouwen dat hij in elk geval in één van de twee registers staat ingeschreven.

De prijs van een taxatierapport in Utrecht

De prijs van Taxatierapport Utrecht ligt in de meeste gevallen rond de 1,85 promille. Dat betekent dat 0,185 procent van de waarde waarop een woning getaxeerd is moet worden betaald voor het taxatierapport. Toch wordt de prijs van het rapport niet bij alle taxateurs in Utrecht door de taxatiewaarde bepaald. Meestal wordt door deze taxateurs een vast prijs voor het rapport gerekend die onafhankelijk is van de taxatiewaarde. Het is dus goedkoper om voor een taxateur met een vaste prijs te kiezen wanneer u een huis met een vrij hoge waarde wilt laten taxeren. Er komen in zo’n geval echter vaak nog wel extra kosten bij waar u rekening mee moet houden.

Extra kosten taxatierapport

Een overzicht van de kosten die Taxatierapport Utrecht het meest voorkomen tijdens het opstellen:

 • Administratiekosten (10 tot 25 euro)
 • BTW (19%)
 • Kadasterkosten (10 tot 25 euro)
 • Gemeentelijke leges (0 tot 50 euro)
 • Tarief van de taxateur (vanaf 150 euro)

Een andere benaming voor kadasterkosten en leges samen is verschotten

Uitleg begrippen van een taxatierapport

Executiewaarde, vrij van huur en gebruik (taxatierapport)
De executiewaarde is de waarde van uw woning als u deze gedwongen openbaar moet verkopen. Dat kan gebeuren als de rente of aflossing van de hypotheek niet meer betaald kan worden. De executiewaarde is lager dan de vrije verkoopwaarde. Meestal ligt de waarde bij een gedwongen verkoop rond de 90 procent van de vrije verkoopwaarde.

Herbouwwaarde (taxatierapport)
De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is voor helemaal opnieuw opbouwen van uw woning. Deze waarde geldt voor het herbouwen op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Toegevoegde elementen als een nieuwe keuken of badkamer worden ook meegerekend in de herbouwwaarde. De waarde is alleen op de opstal gebaseerd en in- of exclusief funderingen. Als u in een appartement woont staat de herbouwwaarde niet in het taxatierapport. De waarde van een appartement staat namelijk in verband met de overige appartementen in het gebouw. Een appartement is bijna altijd verzekerd via de Vereniging van Eigenaren.

Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik (taxatierapport)
De onderhandse verkoopwaarde is de vrije verkoopwaarde van uw woning. Deze waarde is van toepassing als u uw woning onder normale omstandigheden verkoopt. Vrij van huur en gebruik betekent dat de woning niet door een ander gehuurd en bewoond wordt.

WOZ waarde (taxatierapport)
De WOZ waarde staat voor Waardering Onroerende Zaken. De belastingdienst gebruikt de WOZ waarde van uw woning om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te bepalen. Daarnaast wordt de waarde van uw woning gebruikt om verschillende belastingheffingen (onroerendezaak belasting, eigenwoningforfait en waterschapslasten) te berekenen.

Taxatie en bouwkundige staat

Soms kan het voorkomen dat een taxateur u het adviseert om onderzoek te laten doen naar de bouwkundige staat van de woning. In het taxatierapport staat hier namelijk niets over. Enkel van de onderhoudsstaat van de woning wordt hierin een beeld geschetst. Om meer te weten te komen over de bouwkundige staat van de woning kunt u een apart onderzoek uit laten voeren.

Het behalen van een bepaalde executiewaarde in Utrecht

Het komt soms voor dat u uw huis moet verkopen wanneer u uw hypotheek niet meer kunt aflossen. Vervolgens zult u uw huis moeten verkopen. De executiewaarde is de waarde die uw huis nog heeft wanneer u het gedwongen moet verkopen. Deze waarde ligt altijd lager als de vrije verkoopwaarde. Wanneer u een hoge executiewaarde heeft krijgt u korting op de hypotheekrente. Daarnaast heeft de executiewaarde invloed op het bedrag dat u kunt lenen. Daarom is het van belang dat uw executiewaarde zo hoog mogelijk is. Uw taxateur in Utrecht kunt u laten weten welke executiewaarde u precies nodig heeft. De executiewaarde kan de taxateur dan licht voor u manipuleren.

Vragen? Neem contact op!

  Naam:*
  Email:*
  Telefoonnummer:*
  Toevoegingen of opmerkingen:*