Verschotten

Verschotten zijn de extra kosten die een taxateur kan maken bij de taxatie van een huis. De taxateur maakt deze kosten om een aantal redenen. Zo moet hij bijvoorbeeld bij het kadaster informatie opvragen. Ook moet er informatie opgevraagd worden om te onderzoeken of de waarde van het huis beïnvloed kan worden door externe factoren. Een aantal vaak voorkomende verschotten ziet u hieronder:

 • Openluchtrecreatie
 • Bouwverordeningen
 • Milieuvervuiling
 • De drank- en horecawet
 • Ontheffingen
 • Bestemmingsplannen

Leges

Het gaat bij leges om informatie over veranderingen in beleid, bestemming en gebruik van externe factoren. Bij de gemeente kunnen deze zogenaamde leges worden opgevraagd. De taxateur berekent de kosten die het opvragen van leges met zich meebrengt door als verschotten. Wat de tarieven zijn voor het opvragen van leges verschilt per gemeente. U betaald over het algemeen nooit meer als 100 euro maar de tarieven kunnen per gemeente sterk verschillen. De kosten van verschotten zitten bij sommige taxateurs al bij de prijs inbegrepen. Bij andere taxateurs worden de deze extra kosten er later nog bij gerekend. Het is aan te raden dit van te voren even na te vragen om niet voor onverwachte kosten te komen te staan.

Informatie uit het kadaster

Op het moment dat een taxateur informatie opvraagt uit het kadaster kijkt hij vrijwel altijd ook naar de eigendomspapieren. De taxateur vergelijkt de eigendomspapieren met de gegevens uit het kadaster om te kijken of op de woning kettingbeding, erfpacht of erfdienstbaarheden van toepassing zijn. Tot slot checkt de taxateur nog of de verkoper ook de daadwerkelijke eigenaar is.

Zijn de verschotten in het tarief inbegrepen?

Het is lang niet bij alle taxateurs een vanzelfsprekendheid dat de verschotten bij de prijs zijn inbegrepen. Het is daarom altijd verstandig om na te vragen of de prijs in- of exclusief deze extra kosten is op het moment dat u een taxatierapport aanvraagt. Wij raden u aan voor een taxateur te kiezen waarbij de leges en verschotten bij de prijs zijn inbegrepen zodat u van tevoren precies weet wat u moet betalen.

Vragen? Neem contact op!

  Naam:*
  Email:*
  Telefoonnummer:*
  Toevoegingen of opmerkingen:*