Woning Taxatie

Bij een woning taxatie ontvangt u een rapport. In dit taxatierapport staat exact wat de waarde van uw woning is. Het rapport is altijd noodzakelijk om hypotheekverstrekkers de waarde van uw woning te kunnen garanderen. Bij Taxatie Utrecht wordt de taxatie altijd door een erkende en deskundige taxateur uitgevoerd.

Redenen taxatie Woning

Het laten taxeren van een woning kan voor u meerdere redenen hebben. U zou bijvoorbeeld een taxatie nodig kunnen hebben om een woning te verkopen, een hypotheek af te kunnen sluiten of in het geval van een scheiding of erfenis. Een andere reden om een taxatie aan te vragen zou kunnen zijn dat u het niet eens bent met de huidige WOZ-waarde. Aan de hand van de WOZ-waarde wordt door de gemeente bepaald hoeveel onroerende zaken belasting u moet betalen. Op het moment dat u over een contra-taxatie beschikt kunt u tegen uw huidige WOZ-waarde in beroep gaan.

Taxatierapport woning

Bij de taxatie van een woning komen een hoop verschillende factoren kijken. De volgende factoren worden in een taxatierapport uitgebreid beschreven:

 • Asbest of bodemverontreiniging
 • Voorzieningen
 • Energiebesparende maatregelen(zoals isolatie)
 • Ligging van uw woning(dorp/stad en wijk/buurt)
 • De constructie, onderhoudsstaat en kwaliteit van de gebruikte materialen
 • Omgeving (verbinding met snelwegen, winkelcentra, bestemmingsplan en andere faciliteiten)
 • Aanwezigheid van een garage, balkon, een tuin, een parkeerplaats etc.
 • De grootte van uw woning
 • De indeling van uw woning

Naast het bovenstaande worden ook de volgende gegevens door de taxateur in de gaten gehouden:

 • De ontwikkelingen in de toekomst
 • Doel van de taxatie
 • De gegevens uit het Kadaster
 • De ontwikkelingen op de woningmarkt

Woning Taxateren

U gaat verhuizen en u wil uw woning getaxeerd hebben? Of wellicht wil u uw toekomstige woning laten taxeren. Vraag direct een taxatie aan en u ontvangt binnen 24 uur een telefonische reactie.

Vragen? Neem contact op!

  Naam:*
  Email:*
  Telefoonnummer:*
  Toevoegingen of opmerkingen:*